Fabricația sustenabilă a pieselor turnate
Coordonator program postuniversitar: Simona AVRAM

Prezentare program:

Programul urmărește cu prioritate creșterea la nivel național a numărului de spefcialiști care activează în domeniul fabricației sustenabilede piese turnate și ameliorarea cunoștințelor specifice și creșterea adaptabilității specialiștilor din alte domenii la specificul fabricației sustenabile a pieselor tunate, ca suport al reconversiei profesionale a acestora.

Cunoștințe prealabile:

Studii superioare în domeniul tehnic

Conditii de absolvire:

Promovarea disciplinelor prevazute în planul de învățământ.

Credite obtinute:

25

Ore curs:

86

Ore aplicatii:

58

Diploma obtinută:

În urma absolvirii acestui program se obţine un Certificat postuniversitar de atestare a competențelor profesionale.

Important!

Momentan indisponibil.

Plata taxelor se poate face la sediul Universității Tehnice de pe strada C. Daicoviciu Nr. 15 sau prin virament bancar (detalii cont)

Piesele dosarului

- Copie xerox după certificatul de naştere (se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după diploma de licenţă(se prezintă şi originalul în momentul înscrierii);

- Copie xerox după certificatul de căsătorie (unde este cazul);

- Copie xerox după Cartea de Identitate;

înscrierea se face la sediul departamentului, intre orele 10-15

Acte de Studii
Str. Memorandumului, nr. 28
etaj I, sala 204
Tel: 0264-202 304
Tel: 0264-202 289
E-mail
acte.studii@staff.utcluj.ro
Program cu publicul
Luni-Vineri, 11 - 14

Acte necesare:

- Carte de identitate sau pasaport (in original);

- Certificat de nastere sau certificat de casatorie (pentru absolventele casatorite) original sau copie.

DECIDFR
Str. Dorobanţilor, nr. 71-73
cod 400609
Tel: 0264-430 461
Tel: 0264-401 576
E-mail
decidfr@staff.utcluj.ro
Facebook
www.facebook.com/Decidfr